Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Eenkema van Dijk


Huisartsenpraktijk Eenkema van Dijk

Sportlaan 53
8084 VA 't Harde
Telefoon: 0525-651737
Fax: 0525-654613

www.eenkemavandijk.praktijkinfo.nl


Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
In de lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur is de praktijk alleen voor spoedgevallen te bereiken.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Praktijklijn: 0525-651737 keuze 1
Deze lijn is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen tijdens de openingstijden van de praktijk. Voor spoedgevallen wordt er altijd plaats gemaakt. Wel graag van te voren bellen, dan kunnen wij rekening houden met uw komst.

Spoed buiten kantooruren: 0900-3336333
De avond-, nacht en weekenddienst loopt via de Telefoonpost Zwolle.

Spreekuur

Spreekuur is uitsluitend volgens afspraak. Wij verzoeken u bij voorkeur te bellen tussen 8.00 en 10.00 uur voor het maken van een afspraak.  In de loop van de dag heeft de assistente namelijk zelf ook andere werkzaamheden.

Als u voor 9.00 belt, kunt u meestal dezelfde dag nog terecht. Per afspraak is dan 10 minuten voor u gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, maak dan een dubbele afspraak. Als het spreekuur onverhoopt uitloopt hopen wij op uw begrip (ook door u kan het spreekuur om bepaalde redenen uitlopen).

Belt u de assistente a.u.b. tijdig wanneer u een eerder gemaakte afspraak wilt annuleren.

Telefonisch spreekuur

Tussen 13.30 en 14.00 uur is er telefonisch spreekuur.
U kunt dan de huisarts zelf spreken voor uitslagen van röntgenfoto’s, bloed- en urineonderzoek of een korte telefonische vraag.

Vanaf 1 april 2016 kunt u tevens 's morgens voor 10.30 uur voor een uitslag of korte telefonische vraag contact opnemen met de assistente. Zij kan met u afspreken dat de huisarts u tussen 13.00 en 13.30 uur terugbelt.

Verschillende spreekuren

Eens per twee maanden is er een wrattenspreekuur. Via de assistente kunt u een afspraak maken.

Op dinsdagmorgen  en donderdagmorgen worden spirometrieën gemaakt door de assistente.

Op Maandagmiddag is er CVRM spreekuur bij de assistente

In de praktijk werken ook: een praktijkondersteuner somatiek en een praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg. Afspraken lopen via de huisarts.

Ook werkt er een dag in de week een andere huisarts dan uw eigen huisarts.

Tweemaal per maand op maandag houdt diëtiste Joke Nijland spreekuur op de praktijk, afspraken lopen via haar zelf, zie www.jokenijland.nl.

Huisbezoek

U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen.
Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Herhaalrecepten

Het aanvragen van herhaalrecepten kan tot 10.00 uur. Uw medicijnen staan dan de volgende dag na 11.00 uur klaar bij de apotheek.

 

NIEUW: vanaf nu kunt u ook  medicatie aanvragen via de website, na aanmelding. 

Urine onderzoek

Als u bij verdenking op blaasontsteking de urine wilt laten onderzoeken, dan kunt u dit ’s morgens voor 10.00 uur in een goed afgesloten potje inleveren aan de balie. Het is belangrijk de volgende aanwijzingen op te volgen.

NB. Geen glazen potjes. Urinepotjes zijn gratis verkrijgbaar op de praktijk en/of te kopen bij de apotheek. Graag naam en geboortedatum op het potje.

Opvangen urine
Voor het onderzoek is het middelste gedeelte van de eerste ochtendurine nodig, de zogenaamde ‘midstream’ urine. Dit vangt u als volgt op: Vooraf even wassen met een washandje met water. Plas eerst even een beetje in het toilet en vang daarna wat urine op in een schoon urinepotje door dit in de plasstraal te houden. Om verontreiniging met bacteriën te voorkomen houden vrouwen de schaamlippen gespreid en mannen trekken eerst de voorhuid terug. Sluit daarna het potje goed af met de deksel. Noteer vervolgens uw naam en geboortedatum op het potje!

Inleveren van de urine

Lever de urine ‘s morgens voor 10.00 uur in en zet het koel weg als u het niet gelijk na opvangen kunt brengen, het liefst in de koelkast. Graag onderstaand formulier ingevuld met uw klachten samen met het potje inleveren. Dit formulier kunt u downloaden en alvast thuis invullen. Beantwoord altijd alle vragen, ook wanneer u geen klachten heeft. Het formulier is ook bij de assistente verkrijgbaar.
Formulier urineonderzoek

Uitslag urine onderzoek
U kunt na 11.30 uur met de assistente bellen voor de uitslag.

Laboratoriumonderzoek

Wanneer u bloed wilt laten prikken met een formulier van de Isalaklinieken Zwolle kunt u op de volgende dagen terecht in 't Harde:

  • M.F.C. Aperloo op maandag van 8.00 tot 8.45 uur en vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur (geen afspraak nodig).
  • Op woensdag van 8.00  tot 8.45  uur kunt u op onze praktijk terecht.
  • Prikpost van Diagnosepunt, Dokter Spanjaardweg 29, gebouw A in Zwolle.

Vanaf 1 april 2012 is het bloedprikken in het thuiszorggebouw aan de Oldenboschweg komen te vervallen.

Wanneer u bloed laat prikken met een formulier van het St. Jansdal ziekenhuis Harderwijk kunt u op dinsdag, donderdag of vrijdag terecht van 8.00 tot 8.45 in verpleeghuis De Voord, Veldbloemenlaan 25 in Elburg of anders op de prikpost van het ziekenhuis zelf.

NB. Nuchter betekent vanaf 22.00 uur voorgaande dag niet eten of drinken. 

Let op: kosten buiten de praktijk, zoals laboratorium- of röntgenonderzoek vallen onder het eigen risico!

Röntgenfoto's

Diagnosepunt Zwolle
In Zwolle wordenröntgen röntgenfoto's gemaakt uitsluitend op afspraak bij Diagnosepunt, gebouw A, Dokter Spanjaardweg 29 Zwolle (achter het ziekenhuis). U kunt bellen tussen 8.00 en 16.30 met 038-4246300 voor het maken van een afspraak. Voor echo's kunt u hetzelfde nummer bellen. Hiervoor bestaat een korte wachttijd.

St. Jansdal Harderwijk
In St. Jansdal te Harderwijk kunt u voor normale rontgenfoto's elke werkdag zonder afspraak terecht tussen 8.00en 15.30 bij de afdeling Rontgendiagnostiek. Wilt u lange wachttijden voorkomen mijdt dan de piektijden tussen 9.00-11.00 en 14.00-15.00. Voor echo's dient u een afspraak te maken. Tel 0341-463650. Voor echo's geldt een korte wachttijd.

 

Kosten buiten de praktijk, zoals laboratorium- of röntgenonderzoek vallen onder het eigen risico!

De assistente

Voor veel praktische problemen en adviezen kunt u bij de assistentes terecht.
Soms zal zij u vragen waarvoor u de dokter wilt raadplegen. Zo kan zij de afspraken goed plannen.
De assistente werkt onder verantwoordelijkheid van de arts en ook zij heeft haar beroepsgeheim.

Zij houdt ook zelf een spreekuur. U kunt bij haar een afspraak maken voor o.a.: bloeddrukmeting, Hb en bloedsuiker meten, oren uitspuiten, injecties, wondverzorging, uitstrijkjes, longfunctieonderzoek, verwijderen van hechtingen, gehoortesten, urineonderzoek en voorlichting.

Op maandag, dinsdag en donderdag kan dit tussen 9 -12 uur en tussen 14.30 en 15.30 uur. Op woensdag en vrijdag tussen 10.30-11.30 uur en 14.30 en 15.30 uur.

Klachtenregeling

Hoewel wij ons uiterste best doen, kunnen er toch dingen zijn die niet goed gelopen zijn. Bespreek de klacht het eerst liefst met de arts. Desgewenst kunt u gebruik maken van ons digitale klachtenformulier.

Komt u er niet uit dan kunt u zich ook melden bij de klachtencommissie waar uw huisarts is aangesloten.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100
(maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en
vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur)

info@skge.nl

http://www.skge.nl/

Avond-nacht-weekenddienst

Spoed buiten kantooruren: 0900-3336333
De avond-, nacht en weekenddienst loopt via de Telefoonpost Zwolle.